Om CancerInfo.ai

Välkommen till en unik webbtjänst som är under utveckling och test.
Här kan du få svar på dina frågor om cancer dygnet runt, sju dagar i veckan!

Med vår specialtränade AI chatbot som expert på cancer och de nationella vårdprogrammen kan du känna dig trygg och få svar på dina frågor.

Du kan kommunicera på vilket språk du vill.

Du är alltid anonym och ska aldrig ange några personuppgifter. 

Oavsett om du nyligen har fått en cancerdiagnos, söker information om behandlingar eller bara vill veta mer, är denna webbtjänst här för dig.

Friskrivning från ansvar

Den medicinska informationen och råden som tillhandahålls på denna webbplats är avsedda endast för informationsändamål och är inte en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Denna webbplats tillhandahåller inte medicinsk rådgivning och all information eller rådgivning som tillhandahålls på denna webbplats ska inte användas för att diagnostisera eller behandla något hälsoproblem eller sjukdom.

 

Informationen och råden som tillhandahålls på denna webbplats är baserade på generell information och kanske inte gäller för ditt specifika medicinska tillstånd. Allt förlitande på den information eller rådgivning som tillhandahålls på denna webbplats är helt och hållet på egen risk.

 

Om du har några bekymmer angående din hälsa eller ditt medicinska tillstånd bör du omedelbart rådfråga sjukvården. Fördröj inte att söka medicinsk rådgivning eller behandling på grund av något du har läst på denna webbplats.

 

Informationen och råden som tillhandahålls på denna webbplats är inte avsedda att vara en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Sök alltid råd från din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal om du har frågor om ditt medicinska tillstånd.

 

Denna webbplats rekommenderar inte eller stöder några specifika tester, produkter, procedurer eller åsikter. Informationen och råden som tillhandahålls på denna webbplats är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga någon sjukdom.

 

Genom att använda denna webbplats erkänner och godkänner du villkoren i denna ansvarsfriskrivning. Om du inte godkänner villkoren i denna ansvarsfriskrivning ska du inte använda denna webbplats eller den information och rådgivning som tillhandahålls på denna webbplats.